Pokud vám nebude stačit konzultace zdarma a budete hlubší analýzu, pak záleží na tom, zda jste viník, nebo poškozený. Ceny služeb jsou zpravidla smluvní.

Služby pro poškozené při dopravní nehodě

Poškozený nehradí předem ceny právních služeb. Odměna se hradí až v případě vyplacení odškodnění ze strany viníka, pojišťovny nebo jiného subjektu.

Odměna za poskytnuté služby činí obvykle předem domluvenou poměrnou část z vymoženého plnění. Výše odměny závisí od složitosti a časové náročnosti případu. Většinou se pohybuje ve výši 15-20 % z vymoženého plnění. Zálohy na odměnu se neplatí.

Služby pro viníky dopravní nehody

Za právní služby poskytované viníkům dopravních nehod se obvykle účtuje smluvní odměna ve výši 2 000 Kč bez DPH / 60 minut, případně odměna podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif) podle počtu provedených úkonů právní služby. Pro zjištění konkrétní ceny služeb nás kontaktujte zde.