Totální škoda – změna, kterou pojišťovny tají

Do jaké výše je účelná oprava vozidla, když se řeší totální škoda? Dlouhodobá praxe pojišťoven se zřejmě změní. Průlomová změna pomůže poškozeným.

Co je to totální škoda

Totální škoda nebo „totálka“ znamená, že vaše vozidlo nebo motorka je po nehodě tak poškozená, že není ekonomicky účelné toto vozidlo opravovat. V těchto případech vám pojišťovna vyplatí rozdíl mezi cenou vozidla před poškozením a hodnotou vraku. Poškozený vrak vozidla můžete buď prodat v aukci, kterou zpravidla zajistí pojišťovna, nebo si vrak můžete ponechat. Pokud vrak prodáte v aukci, jeho cenu hradí kupující nikoliv pojišťovna.

Zavedená praxe

Právní úprava náhrady škody v případech poškozených vozidel je upravena v § 2951 odst. 1 a § 2969 odst. 1 občanského zákoníku.

Bývalo obvyklou praxí pojišťoven, že pokud hodnota opravy poškozeného vozidla dosahovala 70–80 % z hodnoty vozidla, tak se pojistná událost řešila jako totální škoda. Bylo tomu tak hlavně u starších vozidel, kde se cena opravy blížila hodnotě vozidla.

Bylo těžké pojišťovny přesvědčit, aby hradily cenu opravy v těchto případech. Někdy přistoupily na likvidaci rozpočtem, ale zpravidla trvaly na totální škodě.

Aktuální změny

Změnu v této praxi by mohlo přinést nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky. Toto uvádí, že obecně lze považovat za přípustné zhruba 30% překročení celkové obvyklé ceny poškozené věci. Vyšší náklady na opravu věci oproti její obecné ceně před poškozením již zpravidla představují nepoměrně vysoké náklady. Znamenají tak příliš drahou a v důsledku toho i ekonomicky neefektivní opravu věci. Cena opravy vyčíslená do třetinového převýšení obvyklé ceny věci před poškozením nepředstavuje zpravidla překážku pro náhradu škody uvedením do předešlého stavu. Zjednodušeně řečeno, pokud cena opravy nepřekročí 130% hodnoty vozidla, mělo by se vozidlo opravovat.

Závěr

Tento výklad účelnosti oprav při totálních škodách pojišťovny určitě nepotěší. Na druhé straně, závisí také na poškozených, zda znají svá práva.

Máte špatnou zkušenost s pojišťovnou nebo nedořešenou pojistnou událost? Pomůžeme vyřešit nejen totální škodu ale ostatní nároky. Obraťte se na nás.