Bolestné se vztahuje na každé tělesné zranění (zlomená ruka, odřeniny a podobně). Každému zranění odpovídá určitá finanční kompenzace. Pro určení výše odškodnění se používá Metodika Nejvyššího soudu České republiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Jednotlivá zranění jsou obodována určitým počtem bodů. Tento počet se vynásobí hodnotou bodu, která se odvodí od 1 % hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství za uplynulý kalendářní rok. Jak roste průměrná mzda, tak roste i hodnota jednoho bodu. Pro odškodnění bolestného v roce 2024 činí hodnota jednoho bodu 424,27 Kč. Na druhou stranu, Metodika není závazná a jedná se pouze o vodítko. Potřebujete pomoct s odškodněním? Kontaktujte nás.