MANUÁL pro řidiče

Postup při dopravní nehodě. E-book zdarma

Dopravní nehody

Je nesporným faktem, že dopravních nehod na silnicích přibývá. Aut je hodně, řidiči spěchají, nevěnují se dostatečně provozu… Následky bývají fatální. K dopravní nehodě stačí jen málo. O to důležitější je správně reagovat.

Zákon o silničním provozu v § 47 říká, že „Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

Někteří řidiči už tuto nepříjemnou zkušenost mají za sebou, jiné to ještě nepotkalo. Byť můžete být sebelepším řidičem a dávat si velký pozor, někdo může narazit do vás. V těchto krizových situacích řidič jednají různě, někdy dobře, jindy hůř.

Každá dopravní nehoda je jiná, ale všechny mají některé společné rysy. Přijde to nečekaně, může se dostavit šok či panika, dochází ke zraněním a škodám na vozidlech. Častokrát o následcích rozhodují včasné a rozvážné reakce účastníků dopravní nehody.

Pokud jste nehodu ještě nezažili nebo nevíte, jak reagovat, mohl by vám pomoci krátký návod, jak se v daných situacích zachovat. Na konci tohoto článku si můžete stáhnout příručku pro řidiče, jak se chovat při dopravní nehodě.

DESATERO ŘIDIČE při dopravní nehodě

Manuál obsahuje:

   • situace, kdy je nutné volat policii,
   • povinnosti účastníků dopravní nehody,
   • rady a tipy pro sepsání záznamu o dopravní nehodě,
   • doporučený postup, jak se zachovat po nehodě,
   • konkrétní tipy pro viníky i poškozené,
   • vybrané sankce pro řidiče,
   • BONUS

Jak pracovat s DESATEREM?

DESATERO si přečtěte, stáhněte, vytiskněte a dejte si jej do auta. Když dojde k nehodě, můžete rychle vyhledat potřebné informace a jednat s chladnou hlavou. Chcete-li pomoci dobré věci, tak e-book sdílejte s přáteli, kolegy v práci nebo na sociálních sítích. Pokud budou řidiči znát potřebné informace, mohou výrazně poklesnout závažné následky při dopravních nehodách.

DESATERO je dostupné i v „papírové“ podobě a můžete si jej vyzvednout osobně v Brně, stačí mě kontaktovat.

Závěrem doufám, že informace uvedené v DESATERU nebudete muset v praxi nikdy použít. Na druhou stranu, pokud už k dopravní nehodě dojde, budete připraveni.

Pokud máte náměty na doplnění manuálu nebo obecné dotazy k řešení dopravních nehod nebo konkrétních nároků, využijte online poradnu zde.

Link pro stažení: DESATERO ŘIDIČE při dopravní nehodě