Máte nárok na odškodnění, i když viník ujel?

Při nehodě se může stát, že viník z místa nehody ujede. Na nic nečekejte a okamžitě zavolejte Policii ČR. Policie s vámi sepíše záznam, se kterým se následně obrátíte na Českou kancelář pojistitelů.

Stejně jako v případě, že viník není pojištěný, i v této situaci vám kancelář odškodnění vyplatí z garančního fondu.

Za jakých podmínek můžete požadovat odškodnění z garančního fondu

  1. Utrpěli jste újmu na zdraví, ale totožnost osoby odpovědné za újmu se nepodařilo zjistit (např. viník z místa nehody ujel) a věc řešila Policie ČR.
  2. Vznikla vám škoda na majetku a ušlý zisk – nárok na náhradu máte v případě, že totožnost odpovědné osoby se nepodařilo zjistit, vznikla vám závažná újma na zdraví, zároveň hmotná škoda nebo ušlý zisk přesahuje hranici 10 000 Kč a věc řešila Policie ČR.
  3. Pojišťovna osoby povinné nahradit újmu nemůže kvůli svému úpadku částku zaplatit.
  4. Osoba povinná nahradit újmu nemá uzavřené pojištění odpovědnosti.
  5. Odpovědnou osobou byl řidič cizozemského vozidla, který nemusí mít na území České republiky uzavřené hraniční pojištění.
  6. Újma byla způsobena vozidlem dovezeném z jiného členského státu do České republiky jako do cílové destinace, a ke kterému ještě nebylo sjednané pojištění odpovědnosti podle zákona. Tato situace se zohledňuje v případě, že k nehodě došlo do 30 dnů ode dne, kdy kupující osoba vozidlo převzala, a to ještě nebylo v ČR zaregistrováno.

Další informace naleznete zejména v zákoně č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Aby byla vaše žádost vyřízená k vaší spokojenosti, je dobré vše konzultovat s advokátem.